Kontakt

Spis telefonów

Sekretariat68 419 75 80
Izba przyjęć68 419 75 81
68 419 75 93
Oddział Chirurgii Ogólnej68 419 75 82
68 419 83 92
Oddział Położniczo-Ginekologiczny68 419 75 83
68 419 75 92
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej68 419 75 84
Prezes Zarządu68 419 75 85
Główna Księgowa68 419 75 86
Pielęgniarka Naczelna

Dyrektor do Spraw Medycznych

68 419 75 87
68 419 83 93
Marketing Medyczny68 419 75 88
Dział Zamówień Publicznych68 419 75 89
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Gubin)68 419 75 90
ZOL Gubin68 419 75 94
68 419 83 90

572 506 728
572 506 729

Dział Techniczny / Informatyczny
Dział Zaopatrzenia 68 419 75 95
Dział Farmacji68 419 75 97
Pracownia Diagnostyki Obrazowej68 419 75 98
Kadry68 419 75 99
SERWER SMS573 012 731
Rejestracja poradnii przyszpitalnych68 419 75 91
68 419 83 91