Kontakt

Spis telefonów

Rejestracja68 419 75 91
68 419 83 91
Izba Przyjęć68 419 75 81
68 419 75 93
Oddział Chirurgii OgólnejDyżurka lekarska – 68 419 75 82
Dyżurka pielęgniarek – 68 419 83 92
Oddział Położniczo – GinekologicznyDyżurka lekarska – 68 419 75 84
Dyżurka położnych – 68 419 75 92
Oddział Chorób WewnętrznychOddział – 68 419 79 02
Ordynator – 68 419 79 01
Blok operacyjnyLekarz anestezjolog – 68 419 75 96
Pielęgniarki – 68 419 79 77
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej68 419 75 84
Pracownia Rentgenodiagnostyki68 419 75 98
Dział Farmacji68 419 75 97
Ratownictwo MedyczneKrosno Odrz. – 68 419 83 94
Gubin – 68 419 83 95
Sekretariat (pokój 202)68 419 75 80
Prezes Zarządu (pokój 215)68 419 83 93
Główna Księgowa (pokój 216)68 419 75 86
Sekcja kadry i płace (pokój 212)68 419 75 99
Zamówienia publiczne (pokój 214)68 419 75 89
Sekcja obsługi wewnętrznej (pokój 201)68 419 75 95
Sekcja analiz, kontraktowania i rozliczeń
Sekcja obsługi pacjenta i dokumentacji medycznej (pokój 204)
68 419 75 88
Zakład Opiekuńczo LeczniczyKierownik – 68 419 75 94
572 506 728, 572 506 729
Pielęgniarki – 68 419 83 90
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna68 419 75 90
Transport Medyczny573 012 732