Kontakt

Spis telefonów

Sekretariat68 419 75 80
Izba przyjęć68 419 75 81
Oddział Chirurgii Ogólnej68 419 75 82
Oddział Położniczo-Ginekologiczny68 419 75 83
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej68 419 75 84
Prezes Zarządu68 419 75 85
Główna Księgowa68 419 75 86
Pielęgniarka Naczelna68 419 75 87
Marketing Medyczny68 419 75 88
Dział Zamówień Publicznych68 419 75 89
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Gubin)68 419 75 90
Rejestracja Poradni Przyszpitalnych68 419 75 91
ZOL Gubin572 506 728
572 506 729
Punkt Pobrań Materiału do Badań (Gubin)68 419 75 93
Dział Zaopatrzenia 68 419 75 95
Dział Farmacji68 419 75 97
Pracownia Diagnostyki Obrazowej68 419 75 98
Kadry68 419 75 99
Dyrektor do spraw medycznych68 419 75 87