Kontakt

Spis telefonów

Sekretariat68 419 75 80
Izba przyjęć68 419 75 81
Oddział Chirurgii Ogólnej68 419 75 82
68 419 83 92
Oddział Położniczo-Ginekologiczny68 419 75 83
68 419 75 92
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej68 419 75 84
Prezes Zarządu68 419 75 85
Główna Księgowa68 419 75 86
Pielęgniarka Naczelna / Dyrektor do Spraw Medycznych68 419 75 87
Marketing Medyczny68 419 75 88
Dział Zamówień Publicznych68 419 75 89
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Gubin)68 419 75 90
Rejestracja Poradni Przyszpitalnych telefoniczne od godziny 10:3068 419 75 91
ZOL Gubin68 419 75 94
68 419 83 90

572 506 728
572 506 729

Dział Techniczny / Informatyczny
68 419 75 93
Dział Zaopatrzenia 68 419 75 95
Dział Farmacji68 419 75 97
Pracownia Diagnostyki Obrazowej68 419 75 98
Kadry68 419 75 99