O naszym Szpitalu

O NAS:
Zachodnie Centrum Medyczne Sp.z.o.o. prowadzi stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne i ambulatoryjne. Świadczenia finansowane są ze środków publicznych (konkrakty NFZ, dotacje jednostek samorządu terytorialnego) oraz świadczenmia komercyjne.

Jak do nas dojechać ?

Jednostki organizacyjne

Działalność podmiotu w zakresie lecznictwa szpitalnego praowadzona jest w oparciu o następujące jednostki organizacyjne:

-Izba przyjęć,
-Blok operacyjny,
-oddział położniczo-ginekologiczny,
-oddział chirurgii ogólnej,
-sterylizatornię,
-dział farmacji szpitalnej,
-zespół transportu medycznego,
-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
-Nocna i świąteczna opieka,
-punkt pobrań materiału,
-laboratorium.

Poradnie przyszpitalne

-pracownia endoskopii (w Krośnie Odrzańskim),

-poradnia anestezjologiczna (w Krośnie Odrzańskim),
-poradnia położniczo-ginekologiczna (w Krośnie Odrzańskim),
-poradnia urologiczna (w Krośnie Odrzańskim),
-poradnia chirurgii ogólnej (w Krośnie Odrzańskim),
-poradnia urazowo-ortopedyczna (w Krośnie Odrzańskim).

0% Jakość
0 NFZ
0 Ilość pracowników
0 Uśmiechów