Projekty Unijne

Home / Projekty Unijne

ZCM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-  Leczniczych , Domów Opieki Społecznej , Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Otrzymane środki finansowe z projektu PO WER w wysokości 142.862,22 zł to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek ,opiekunów medycznych, fizjoterapeuty i osób sprzątających , którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Dodatkowo w ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości 13.892,20 zł , na zakup środków ochrony osobistej oraz  środków dezynfekcyjnych dla personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz pacjentów i mieszkańców.

Łączna wysokość otrzymanego grantu  wynosi 156.754,42 zł.