COVID-19

Home / COVID-19

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim jest szpitalem węzłowym,
Wykonujemy szczepienia personelu placówek medycznych na COVID-19.

Podmioty zainteresowane szczepieniem przeciw COVID-19 personelu (medycznego
i niemedycznego) prosimy o przesyłanie listy osób przystępujących do tego szczepienia (niezbędne
informacje: PESEL i oznaczenie personel medyczny/niemedyczny) oraz danych kontaktowych do
placówki na adres: sekretariat@szpitalzcm.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 28.12.2020 r. do godz. 12.00

Szczepienia będą realizowane na odstawie e-skierowania, które zostawię wystawione
automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu
realizującego szczepienia poprzez przesłanie przez ten podmiot zestawienia: numer
PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”.

Załącznik nr 1 – Formularz szczepienia pracownicy

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych