Oddział Wewnętrzny

Home / Oddział Wewnętrzny
TELEFONY:
Dyżurka Lekarska:  68 419 79 01
Oddział : 68 419 79 02
WYPISY:
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 13:00- 15:00.