Anestezjologiczna

Home / Anestezjologiczna
Poradnia Anestezjologiczna 
 Poradnia Anestezjologiczna obejmuje:
– łagodzenie bólu porodowego,
– przygotowanie pacjentów do znieczulenia podczas operacji zabiegów i cięć cesarskich,
– wybór rodzaju znieczulenia zależnie od rodzaju zabiegu, stanu zdrowia i preferencji pacjentów,
– poznanie i wybór optymalnego sposobu leczenia bólu.
TELEFON:
Rejestracja do poradni telefoniczna od godziny 10:3
68 419 75 81
LOKALIZACJA:
Krosno Odrzańskie – budynek „A” parter
LEKARZE:
Kuzmecki Janusz (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
Stelmach Jerzy (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)
Ramowy harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek  15:00 – 16:00
Środa 15:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 09:00
Pacjent w dniu wizyty powinien:
– posiadać informację od lekarza prowadzącego o rodzaju i zakresie planowanego zabiegu.
– mieć ze sobą wypełnioną ankietę anestezjologiczną (do pobrania na stronie internetowej ZCM lub od lekarza z poradni).
– mieć ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych i przyjmowanych leków.
– mieć ze sobą wyniki badań laboratoryjnych zleconych przez lekarza.
UWAGA: WIZYTA POWINNA ODBYĆ SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 7 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ HOSPITALIZACJI!
Ankieta anestezjologiczna