Pracownia Endoskopowa

Home / Pracownia Endoskopowa
Do zadań Pracowni Endoskopowej należy w szczególności:
-wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego,
-pobieranie materiału do badań histopatologicznych i testów urazowych,
-prowadzenie dokumentacji medycznej.
TELEFON:
Rejestracja do poradni telefoniczna od godziny 10:30
 68 419 75 91
LOKALIZACJA:
Krosno Odrzańskie – budynek „A” parter
GODZINY PRZYJĘĆ W PRACOWNI ENDOSKOPII:
Poniedziałek: dr Dariusz Warzecha

Wtorek: dr Witold Grabowski

Czwartek: dr Witold Grabowski

Piątek: dr Witold Grabowski

LEKARZ :
lek. med. Dariusz Warzecha
lek. med. (specjalista chirurgii ogólnej) Witold Grabowski

W Pracowni Endoskopowej prowadzone są zabiegi: gastroskopii, kolonoskopii, endoskopowe opaskowanie żylaków przełyku oraz zabieg założenia balonu dożołądkowego w leczeniu otyłości.

Zabieg gastroskopii polega na wprowadzeniu  rury endoskopu zaopatrzoną na końcu w kamerę, co pozwala na uwidocznienie na ekranie monitora oglądanych narządów. Dzięki wykonaniu gastroskopii możliwe jest wykrycie u badanego ewentualnych zmian chorobowych, pobranie do badania wycinków, a nawet wykonanie pewnych leczniczych zabiegów endoskopowych.
Zabieg kolonoskopii polega na  wprowadzeniu przez odbyt do jelita grubego miękkiego giętkiego narzędzia (kolonoskopu), dzięki któremu jest możliwe obejrzenie śluzówki jelita grubego. Badanie kolonoskopowe pozwala wykryć polipy, które pozostawione bez leczenia mogą przekształcić się w nowotwór jelita grubego. Kolonoskopia jelita grubego jest wskazana, gdy występuje biegunka, krwawienie z odbytu, a także zaparcia.

Endoskopowe opaskowanie żylaków przełyku Informacja do pobrania

Leczenie otyłości metodą endoskopową przez założenie balonu dożołądkowego ! ! !
Opis procedury
Metoda leczenia  i cennik

UWAGA! Wyniki badania są wydawane przez lekarza bądź pielęgniarkę w pracowni endoskopowej. Dlatego prosimy zapoznać się z godzinami przyjęć lekarza, aby móc odebrać wynik.
Po dokonaniu rejestracji należy zapoznać się i wypełnić poniższe dokumenty i w dniu zabiegu dostarczyć je do Pracowni Endoskopii ! 
Materiały do pobrania:
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY
GASTROSKOPIA formularz zgody
PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII
KOLONOSKOPIA formularz zgody
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII