Ratownictwo Medyczne / Transport Sanitarny

Home / Ratownictwo Medyczne / Transport Sanitarny
Do zadań Transportu Medycznego należy w szczególności:
-organizowanie transportu pacjentów z Izby Przyjęć na oddziały szpitalne w zależności od stanu chorobowego pacjenta,
-organizacja transportu do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub do domu pacjenta w razie takiej potrzeby,
TELEFON:
Telefon dyżurny Ratowników Medycznych 573 012 732
LOKALIZACJA:
Krosno Odrzańskie –budynek A, parter.
Koordynator :
Mariusz Szpakowski (licencjat ratownictwa)