Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Home / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Do zadań Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności :
-udzielanie doraźnej, wynikającej z aktualnego stanu zdrowia pomocy pacjentom w dni ustawowo wolnych od pracy oraz w porze nocnej.
TELEFONY
68 419 75 90
LOKALIZACJA:
Gubin – budynek „C”