Blok Operacyjny

Home / Blok Operacyjny

LOKALIZACJA:

 • Krosno Odrzańskie –budynek A, I piętro.

PERSONEL:

Anestezjolog
 • Kuzmecki Janusz (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)
 • Stelmach Jerzy (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)

Kierownik  Oddziału  :

 • Olejarz Agnieszka (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa)

Pielęgniarki:

 • Zając Krystyna (pielęgniarka dyplomowana)
 • Makowska Jolanta (pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii)
 • Pobiedzińska – Myśków Danuta (pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii)
 • Kowalska Magda (pielęgniarka dyplomowana licencjat pielęgniarstwa)
 • Fritsch Małgorzata (pielęgniarka dyplomowana, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii)
 • Kaźmierowska Mirosława (pielęgniarka dyplomowana)
 • Sikorska Bożena (pielęgniarka dyplomowana)
 • Gręźlik Izabela (pielęgniarka instrumentariuszka, pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa)
 • Olszewska Elżbieta (pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego, licencjat pielęgniarstwa)
 • Owczarek Aurelia (pielęgniarka dyplomowana, magister pielęgniarstwa)
 • Kaciunka Dorota (pielęgniarka instrumentariuszka, licencjat pielęgniarstwa)
 • Bednarska Łucja (pielęgniarka dyplomowana)
 • Jakubowska Iwona (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii)
 • Mackiewicz Ewa (pielęgniarka dyplomowana)
 • Panasiuk Małgorzata (pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego)

ODWIEDZINY:

 • w dni powszednie w godzinach od 14.00- 20.00
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 12.00- 20.00

W indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałe współuczestniczenie w opiece nad chorym.

WYPISY:

Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału, w godzinach od 13:00- 15:00.