Blok Operacyjny

Home / Blok Operacyjny
 Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności:
-wykonywanie zabiegów operacyjnych,
-utrzymywanie w gotowości i przygotowywanie sal operacyjnych, aparatury i sprzętu medycznego do zabiegu operacyjnego,
– opieka nad pacjentami po zabiegach, wymagającymi czasowo monitorowania najważniejszych czynności życiowych na sali pooperacyjnej, znajdującej się na Bloku Operacyjnym,
-koordynatorem Karty Okołooperacyjnej Kontrolnej jest każdorazowo anestezjolog, będący członkiem zespołu operacyjnego przy danym zabiegu.
LOKALIZACJA:
Krosno Odrzańskie –budynek A, I piętro.
Anestezjolog
Kuzmecki Janusz (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)
Stelmach Jerzy (specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)
Kierownik  Oddziału  :
Olejarz Agnieszka (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa, specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii)
ODWIEDZINY:
w dni powszednie w godzinach od 14.00- 20.00
w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 12.00- 20.00
W indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałe współuczestniczenie w opiece nad chorym.
WYPISY:
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału, w godzinach od 13:00- 15:00.