Izba Przyjęć

Home / Izba Przyjęć
Do zadań Izby Przyjęć należy w szczególności:
-badanie lekarskie chorych zgłaszających się ze skierowaniem do planowanego przyjęcia do szpitala,
-przyjmowanie w ramach przyjęć planowych na oddziały szpitalne pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
-udzielanie doraźnej, wynikających z aktualnego stanu zdrowia, pomocy pacjentom,
-współpraca z poszczególnymi oddziałami szpitala,
-przechowywanie przedmiotów, rzeczy osobistych, w tych wartościowych pacjenta w trakcie jego hospitalizacji.
TELEFON:
Izba przyjęć tel. 68 419 75 81
LOKALIZACJA:
Krosno Odrzańskie –budynek A, Parter
Kierownik  Oddziału :
Górska Danuta (magister pielęgniarstwa)