Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o o

Home / Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o o
Do rejestracji, pobrania materiału i wykonania badań laboratoryjnych wymagane jest posiadanie przez pacjenta skierowania na badania oraz dokumentu tożsamości zawierającego identyfikator PESEL badania bez skierowania (lub dodatkowe) wykonywane są odpłatnie.
Do zadań Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej należy w szczególności:
-pobieranie materiału do badań laboratoryjnych z zakresu: biochemii, hemostazy, hematologii, analityki ogólnej, immunochemicznych,
-wykonywanie badań zleconych przez oddziały i poradnie specjalistyczne Szpitala, a także na rzecz innych działalności leczniczych, na podstawie odrębnych przepisów lub umów,
-wykonywanie konsultacyjnych ocen rozmazu krwi obwodowej.
TELEFON:
68 419 75 84
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim:
Punkt pobrań materiału czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 10.00.
Wydawanie wyników odbywa się tego samego dnia od godziny 15.00.
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej czynna jest 24 godziny na dobę.
Laboratorium znajduje się wewnątrz szpitala (za izbą przyjęć).
TELEFON:
68 419 75 91
Punkt Pobrań Materiału do Badań w Gubinie:
 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.
Pobieranie i przyjmowanie materiału w godzinach 7.30 – 10.00.
Wydawanie wyników w godzinach 11.00 – 14.00.
Punkt znajduje się na ul. Śląskiej 35.
Badania diagnostyczne wykonuje się w zakresie:
-hematologii,
-hemostazy (układ krzepnięcia),
-biochemii wraz z oceną równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki białkowej, z uwzględnieniem profilu: wątrobowego, nerkowego, kostnego, sercowego, lipidowego,
-immunochemii: markery nowotworowe, hormony,
-immunologii,
-laboratoryjnej transfuzji medycznej,
-analityki ogólnej,
-serologii infekcyjnej wybranych zakażeń,
-diagnostyki schorzeń jelitowych.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki zakres usług z diagnostyki laboratoryjnej z bankiem krwi dla pacjentów Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz poradni przyszpitalnych:
➢ Na zlecenie lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
➢ Odpłatnie dla pacjentów indywidualnych
➢ Na zlecenie lekarzy medycyny pracy
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej z Bankiem Krwi jest wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 3679.
W pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej z Bankiem Krwi badania wykonywane są przy pomocy wysokiej klasy analizatorów, wykorzystujących najnowocześniejsze metody badawcze.
Dbamy o wiarygodność wyników poprzez:
• Prowadzenie wewnętrznej kontroli wiarygodności badań zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.
• Udział w krajowych programach zewnętrznej kontroli wiarygodności badań, udokumentowanych stosownymi certyfikatami i świadectwami.
• Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
• Krajowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej – program Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
• Prowadzenie ustawicznego szkolenia personelu laboratorium.
• Nowoczesny monitoring na każdym etapie postępowania analitycznego: od pobrania próbki do wydania druku.
W Laboratorium Analitycznym pracuje wykwalifikowany personel średni ( starszy technik analityki medycznej ) posiadający uprawnienia do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz szkolenia z organizacji Banku Krwi.