Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o o

Home / Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o o

TELEFON:

68 419 75 84

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Krośnie Odrzańskim:

• Punkt pobrań materiału czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 10.00.
• Wydawanie wyników odbywa się tego samego dnia od godziny 15.00.
• Pracownia diagnostyki laboratorynej czynna jest 24 godziny na dobę.
• Laboratorium znajduje się wewnątrz szpitala (za izbą przyjęć).

TELEFON:

68 419 75 91

Punkt Pobrań Materiału do Badań w Gubinie:

• Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.
• Pobieranie i przyjmowanie materiału w godzinach 7.30 – 10.00.
• Wydawanie wyników w godzinach 11.00 – 14.00.
• Punkt znajduje się na ul. Śląskiej 35.

Badania diagnostyczne wykonuje się w zakresie:

-hematologii,
-hemostazy (układ krzepnięcia),
-biochemii wraz z oceną równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki białkowej, z uwzględnieniem profilu: wątrobowego, nerkowego, kostnego, sercowego, lipidowego,
-immunochemii: markery nowotworowe, hormony,
-immunologii,
-laboratoryjnej transfuzji medycznej,
-analityki ogólnej,
-serologii infekcyjnej wybranych zakażeń,
-diagnostyki schorzeń jelitowych.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki zakres usług z diagnostyki laboratoryjnej z bankiem krwi dla pacjentów Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz poradni przyszpitalnych:

➢ Na zlecenie lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
➢ Odpłatnie dla pacjentów indywidualnych
➢ Na zlecenie lekarzy medycyny pracy

Pracownia Diagnostyki Laboratorujnej z Bankiem Krwi jest wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 3679.

W pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej z Bankiem Krwi badania wykonywane są przy pomocy wysokiej klasy analizatorów, wykorzystujących najnowocześniejsze metody badawcze.
Dbamy o wiarygodność wyników poprzez:

• Prowadzenie wewnętrznej kontroli wiarygodności badań zgodznie z obowiązującymi wymogami prawa.
• Udział w krajowych programach zewnętrznej kontroli wiarygodności badań, udokumentowanych stosownymi certyfikatami i świadectwmi.
• Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
• Krajowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej – program Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
• Prowadzenie ustawicznego szkolenia personelu laboratorium.
• Nowoczesny monitoring na każdym etapie postępowania analitycznego: od pobrania próbki do wydania druku.

W Laboratorium Analitycznym pracuje wykwalifikowany personel średni ( starszy technik analityki medycznej ) posiadający uprawnienia do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz szkolenia z organizacji Banku Krwi.