Oddział Ginekologiczno-Położniczy Krosno Odrzańskie

Home / Oddział Ginekologiczno-Położniczy Krosno Odrzańskie

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

TELEFONY:

tel. 68 419 75 83
tel. 68 419 75 92

LOKALIZACJA:

Oddział Ginekologiczno-położniczy – Krosno Odrzańskie

budynek A, I piętro.

PERSONEL:
1) Ordynator Oddziału:

 • Marek Kaczmarek – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa

2) Lekarze:

 • med Marek Kaczmarek – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
 • Teresa Jurak – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
 • Andrzej Kalisz
 • Mariusz Szkołuda
 • Andrzej Kobyłecki

3) Pielęgniarka Oddziałowa

 • Andżelika Siemianowska (położna, specjalista pielęgniarstwa położniczego)

4)Pielęgniarki:

 • Florczak Honorata(pielęgniarka dyplomowana)
 • Lewińska Marta (pielęgniarka dyplomowana, specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego)
 • Ważna Ewa (położna)
 • Chawko Łucja (pielęgniarka)
 • Jagodzińska-Rubach Mariola (pielęgniarka)
 • Karwot Małgorzata (pielęgniarka)
 • Gasztoł Marta (pielęgniarka)
 • Siemianowska Andżelika (pielęgniarka)
 • Sobolewska Aleksandra (pielęgniarka)
 • Armudowicz Marzena (pielęgniarka)
 • Śmidowicz Brygida (pielęgniarka)

5) Położne:

 • Czerderecka Teresa (położna dyplomowana)
 • Kuchta Magdalena (licencjat położnictwa)
 • Trzyna Ewa (specjalista z pielęgniarstwa położniczego)
 • Klepczyńska Ewa (położna dyplomowana)
 • Rogosz- Zając Małgorzata (pielęgniarka dyplomowana, położna dyplomowana)
 • Zygmuntowska Bogumiła (położna dyplomowana, specjalizacja pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego)
 • Klann Bożena (położna dyplomowana, specjalizacja pielęgniarstwa ginekologicznego)

 ODWIEDZINY:

 • Odwiedziny na oddziale nie mogą wpływać na zakłócanie harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych oraz zakłócać ciszę i spokój pacjentek hospitalizowanych na oddziale;
 • Odwiedziny u pacjentek na oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 18:00;
 • U pacjentek po operacjach na zlecenie ordynatora oddziału odwiedziny dopuszczalne są dopiero w czasie minimum 24 godziny od przeprowadzonej operacji w tzw. I dobie pooperacyjnej.

WYPISY:
Wypisy pacjentek z oddziału odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30- 13:00. Wypisy można odbierać w sekretariacie oddziału, a w uzasadnionych przypadkach są wysyłane na adres podany przez pacjentkę opuszczającą oddział.