Oddział Ginekologiczno-Położniczy Krosno Odrzańskie

Home / Oddział Ginekologiczno-Położniczy Krosno Odrzańskie
Do zadań Oddziału Ginekologiczno – Położniczego należy w szczególności:
-diagnostyka i leczenie chorób narządu rodnego,
-diagnostyka i leczenie patologii ciąży oraz obsługa porodu i połogu (porody rodzinne, system rooming-in, promocja i nauka karmienia piersią).
Ponadto Oddział ten zajmuje się wykonywaniem świadczeń medycznych z diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Oddział zapewnia także nadzór i monitorowanie kobiet ciężarnych w przypadku ciąż wysokiego ryzyka.
TELEFONY:
tel. 68 419 75 83
tel. 68 419 75 92
LOKALIZACJA:
Oddział Ginekologiczno-położniczy – Krosno Odrzańskie

budynek A, I piętro.

1) Ordynator Oddziału:
Marek Kaczmarek – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
3) Pielęgniarka Oddziałowa
Andżelika Siemianowska – położna, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 ODWIEDZINY:
Odwiedziny na oddziale nie mogą wpływać na zakłócanie harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych oraz zakłócać ciszę i spokój pacjentek hospitalizowanych na oddziale;
Odwiedziny u pacjentek na oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 18:00;
U pacjentek po operacjach na zlecenie ordynatora oddziału odwiedziny dopuszczalne są dopiero w czasie minimum 24 godziny od przeprowadzonej operacji w tzw. I dobie pooperacyjnej.
WYPISY:
Wypisy pacjentek z oddziału odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30- 13:00. Wypisy można odbierać w sekretariacie oddziału, a w uzasadnionych przypadkach są wysyłane na adres podany przez pacjentkę opuszczającą oddział.