Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim

Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim

termin składania 19.03.2019 r., godz. 12:00

dodatek edytowalny nr 9 do SIWZ – wykaz dostaw

ogłoszenie o zamówieniu na usługi pralnicze

SIWZ z załącznikami na usługi pralnicze

Załączniki edytowalne 1_2 4_5_6_7 do SIWZ na usługi pralnicze

OTWARCIE OFERT

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie przetargu