konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

ogłoszenie.pdf

regulamin.pdf

SWKlekarz.pdf

SWKpielegniarka.pdf

zmiany_w_SWK_pielegniarki.pdf

SWKratownik.pdf

ofertaRatownik.pdf

ofertaPielegniarka.pdf

ofertaLekarz.pdf

umowaLekarz.pdf

umowaPielegniarka.pdf

umowaRatownik.pdf

wyjasnienia.pdf

wezwanie do uzupełnienie braków formalnych

Z uwagi na konieczność dalszych czynności komisji związanych z badaniem złożonych ofert, informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w Zespołach Ratownictwa Medycznego zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej: www.szpitalzcm.pl (zakładka konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 04.03.2019 r.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.