Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.5.2018.PN

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim  nr sprawy ZCM – ZP.270.5.2018.PN

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego poniżej 221 tys euro.Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.10.2018r. nr 635725-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 12.10.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dodatek nr 1, 3-6

dodatek nr 2 do SIW

dodatek nr 7 do SIWZ

wyjaśnienia pub.16.10.2018r.

 

 

 

 

 

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.