Dostawa produktów leczniczych dla Zachodniego Centrum medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.4.2018.PN

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.06.2018r. nr 572134-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 13.06.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu publ. 13.06.2018

SIWZ

Dodatek nr 2

dodatek nr 7 do SIWZ wzór umowy

Wyjaśnienia-Wykonawcy-publ.-18.06.2018.pdf

Dodatek nr 2 – zmiana 18.06.2018

Wyjaśnienia-2-Wykonawcy-publ.-18.06.2018-2.pdf

informacja z otwarcia 21.06.2018r.

Zawiadomienie o wyborze publ. 05.07.2018

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.