Dostawa aparatu do znieczuleń dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.2.2018.PN

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.03.2018r. nr 527882-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 07.03.2018r.

Załaczniki

Ogłoszenie o zamówieniu data. publ. 07.03.2018

SIWZ data publ. 07.03.2018

Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ

Dodatek nr 2 Dodatek nr 3 (parametry techniczne)

Dodatek nr 8

Informacja z otwarcia

Informacja z dnia 15.03.2018

Zawiadomienie o wyborze publ. 04.04.2018

 

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.