Dostawa produktów leczniczych dla Zachodniego centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.1.2018.PN

Dostawa produktów leczniczych dla Zachodniego centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.1.2018.PN

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.03.2018r. nr 526967-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 06.03.2018r.

Dokumenty:

Ogłoszenie zamóweiniu publ. 06.03.2018

SIWZ data publ. 06.03.2018

1.Dodatek nr 1, 3-6 do SIWZ

2.Dodatek nr 2

3.Dodatek nr 7 do SIWZ

Dokumenty z dnia 12/03/2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publ. 12.03.2018

Wyjaśnienia Wykonawcy publ. 12.03.2018

Zmiana Dodatek nr 2 publ. 12.03.2018

informacja z otwarcia 15.03.2018

Korekta z dnia 23.03.2018

Zawiadomienia o wyborze przy przetargu na dostawę leków

Zawiadomienie-o-wyborze-publ.-02.05.2018

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.