Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.8.2017.

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) z dnia 04.12.2017r. numer 626533-N-2017, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 04.12.2017r.

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.