Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.7.2017.

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.11.2017r. nr ogłoszenia 613049-N-2017, publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 09.11.2017.

Etap Postępowania 75%

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.