Kategoria: <span>Konkursy w toku</span>

Wpis

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych termin składania 22.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy odczynniki do badań serologicznych

14 marca, 201914 marca, 2019by
Wpis

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych termin składania 21.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy sprzęt laboratoryjny do pobierania materiału biologicznego

14 marca, 201914 marca, 2019by
Wpis

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego ogłoszenie.pdf regulamin.pdf SWKlekarz.pdf SWKpielegniarka.pdf zmiany_w_SWK_pielegniarki.pdf SWKratownik.pdf ofertaRatownik.pdf ofertaPielegniarka.pdf ofertaLekarz.pdf umowaLekarz.pdf umowaPielegniarka.pdf umowaRatownik.pdf wyjasnienia.pdf wezwanie do uzupełnienie braków formalnych Z uwagi na konieczność dalszych czynności komisji związanych z badaniem złożonych ofert, informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w Zespołach Ratownictwa Medycznego zostanie podana do...

7 lutego, 20194 marca, 2019by