Kategoria: Konkursy w toku

Wpis

Zapytanie ofertowe na usługi serwisowe oraz usługi związane z konserwacją Oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu Esculap oraz Impuls EVO

Zapytanie ofertowe na usługi serwisowe oraz usługi związane z konserwacją Oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu Esculap oraz Impuls EVO Zapytanie ZCM 12 2018 Umowa Serwisowa wzór ZałNr1_WykazAplikacji ZałNr2_SpecyfikacjaUsług ZałNr3_ZakresUsług ZałNr4_CennikUsług ZałNr5_KontaktyProceduryBezp dodatek nr 1 Dodatek nr 3 UmowaSerwisowa- zmiana 28.05.2018

Maj 22, 2018Maj 28, 2018by
Wpis

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

RADA NADZORCZA  ZACHODNIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA  ZO.O.W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI  ZA OKRES 01.01.2017 r.-  31.12.2017 r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak...

Marzec 5, 2018Marzec 5, 2018by
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego
Wpis

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego wraz z Regulaminem konkursu dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wyjaśnienia dla brokera zmiana załącznika nr 1 Formularz Ofertowy Zmiany z dnia 09.02.2018 Wyjaśnienia na zapytanie 2 Wyjaśnienia na zapytanie 3 Ogłoszenie...

Luty 6, 2018Luty 14, 2018by
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Wewnętrznym
Wpis

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Wewnętrznym

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Wewnętrznym w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskim nr sprawy ZCM – KP.113.21.2018. Załączniki: 1. Ogłoszenie o konkursie 2. Szczegółowe warunki konkursu 3. Formularz ofertowy 4. Projekt umowy. 5. Regulamin pracy komisji konkursu 6. Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia 7 Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia 3...

Styczeń 30, 2018Marzec 9, 2018by