Kategoria: Przetargi w toku

Wpis

Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.3.2018.US;

Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.3.2018.US; Tryb: usługi społeczne art. 138.o, w delegacji do art. 138g ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp Nr UZP: nie dotyczy Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu publ. 21.03.2018 SIWZ publ. 21.03.2018 Ogłoszenie...

Marzec 21, 2018Kwiecień 12, 2018by
Wpis

Dostawa aparatu do znieczuleń dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM – ZP.270.2.2018.PN

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.03.2018r. nr 527882-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 07.03.2018r. Załaczniki Ogłoszenie o zamówieniu data. publ. 07.03.2018 SIWZ data publ. 07.03.2018 Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ Dodatek nr 2 Dodatek nr 3 (parametry techniczne) Dodatek nr 8 Informacja z...

Marzec 7, 2018Kwiecień 4, 2018by
Dostawa produktów leczniczych dla Zachodniego centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.1.2018.PN
Wpis

Dostawa produktów leczniczych dla Zachodniego centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM – ZP.270.1.2018.PN

Wszczęcie postępowania (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.03.2018r. nr 526967-N-2018), publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 06.03.2018r. Dokumenty: Ogłoszenie zamóweiniu publ. 06.03.2018 SIWZ data publ. 06.03.2018 1.Dodatek nr 1, 3-6 do SIWZ 2.Dodatek nr 2 3.Dodatek nr 7 do SIWZ Dokumenty z dnia 12/03/2018 Ogłoszenie o zmianie...

Marzec 6, 2018Marzec 23, 2018by
Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017
Wpis

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17/08/2017 numer 573125-N-2017, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 17/08/2017. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu data publ. 17.08.2017 SIWZ data publ. 17.08.2017 Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ Dodatek nr 2 do SIWZ Dodatek nr 3 do SIWZ Dodatek...

Sierpień 17, 2017Listopad 12, 2017by