Kategoria: Przetargi w toku

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017
Wpis

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17/08/2017 numer 573125-N-2017, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 17/08/2017. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu data publ. 17.08.2017 SIWZ data publ. 17.08.2017 Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ Dodatek nr 2 do SIWZ Dodatek nr 3 do SIWZ Dodatek...

Sierpień 17, 2017Listopad 12, 2017by