Author: admin

Home / admin
Wpis

Główny Księgowy/Główna Księgowa

Prokurent Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy/Główna Księgowa Główna Księgowa

Marzec 4, 2019Marzec 7, 2019by
Wpis

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego ogłoszenie.pdf regulamin.pdf SWKlekarz.pdf SWKpielegniarka.pdf zmiany_w_SWK_pielegniarki.pdf SWKratownik.pdf ofertaRatownik.pdf ofertaPielegniarka.pdf ofertaLekarz.pdf umowaLekarz.pdf umowaPielegniarka.pdf umowaRatownik.pdf wyjasnienia.pdf wezwanie do uzupełnienie braków formalnych Z uwagi na konieczność dalszych czynności komisji związanych z badaniem złożonych ofert, informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w Zespołach Ratownictwa Medycznego zostanie podana do...

Luty 7, 2019Marzec 4, 2019by
Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017
Wpis

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17/08/2017 numer 573125-N-2017, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 17/08/2017. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu data publ. 17.08.2017 SIWZ data publ. 17.08.2017 Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ Dodatek nr 2 do SIWZ Dodatek nr 3 do SIWZ Dodatek...

Sierpień 17, 2017Listopad 12, 2017by
Wpis

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Maj 10, 2016Kwiecień 19, 2017by