Author: admin

Home / admin
ZCM apeluje !!!
Wpis

ZCM apeluje !!!

Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie Odrzańskim apeluje, aby zastosować się do zaleceń Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy pacjenci kontynuujący opiekę w danej poradni specjalistycznej  – w dniu wyznaczonej wizyty proszeni są o kontaktowanie się z poradniami Zachodniego Centrum Medycznego telefonicznie. Prosimy dzwonić pod numer telefonu: /68/ 419 75 80 , następnie w celu...

Marzec 14, 2020Marzec 14, 2020by
Wpis

Prezes Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z.o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs do pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o. Termin Składania ofert upływa dnia 14.06.2019 r. Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o.  

Maj 30, 2019Maj 30, 2019by
Wpis

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych termin składania 22.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy odczynniki do badań serologicznych

Marzec 14, 2019Marzec 14, 2019by
Wpis

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych termin składania 21.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy sprzęt laboratoryjny do pobierania materiału biologicznego

Marzec 14, 2019Marzec 14, 2019by
Wpis

Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim

Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim termin składania 19.03.2019 r., godz. 12:00 dodatek edytowalny nr 9 do SIWZ – wykaz dostaw ogłoszenie o zamówieniu na usługi pralnicze SIWZ z załącznikami na usługi pralnicze Załączniki edytowalne 1_2 4_5_6_7 do SIWZ na usługi pralnicze OTWARCIE OFERT Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu  

Marzec 12, 2019Marzec 21, 2019by