Author: admin

Home / admin
Wpis

Prezes Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z.o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs do pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o. Termin Składania ofert upływa dnia 14.06.2019 r. Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki ZCM Sp. z o.o.  

Maj 30, 2019Maj 30, 2019by
Wpis

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych

Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych termin składania 22.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy odczynniki do badań serologicznych

Marzec 14, 2019Marzec 14, 2019by
Wpis

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych

Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych termin składania 21.03.2019 r., godz. 10:00 Zaproszenie do składania ofert cenowych Załącznik nr 1_Formularz oferty cenowej Załącznik nr 2_Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3_wzór umowy sprzęt laboratoryjny do pobierania materiału biologicznego

Marzec 14, 2019Marzec 14, 2019by
Wpis

Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim

Usługi pralnicze dla Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim termin składania 19.03.2019 r., godz. 12:00 dodatek edytowalny nr 9 do SIWZ – wykaz dostaw ogłoszenie o zamówieniu na usługi pralnicze SIWZ z załącznikami na usługi pralnicze Załączniki edytowalne 1_2 4_5_6_7 do SIWZ na usługi pralnicze OTWARCIE OFERT Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu  

Marzec 12, 2019Marzec 21, 2019by
Wpis

Główny Księgowy/Główna Księgowa

Prokurent Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy/Główna Księgowa Główna Księgowa

Marzec 4, 2019Marzec 7, 2019by
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim poszukuje Kierownika / Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
Wpis

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim poszukuje Kierownika / Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

Oferujemy: ✅ atrakcyjne warunki finansowe ✅ czas pracy i formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji ✅ możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego . ✅ wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim Sp. z o. o.,...

Marzec 2, 2019Marzec 2, 2019by
Wpis

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego ogłoszenie.pdf regulamin.pdf SWKlekarz.pdf SWKpielegniarka.pdf zmiany_w_SWK_pielegniarki.pdf SWKratownik.pdf ofertaRatownik.pdf ofertaPielegniarka.pdf ofertaLekarz.pdf umowaLekarz.pdf umowaPielegniarka.pdf umowaRatownik.pdf wyjasnienia.pdf wezwanie do uzupełnienie braków formalnych Z uwagi na konieczność dalszych czynności komisji związanych z badaniem złożonych ofert, informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w Zespołach Ratownictwa Medycznego zostanie podana do...

Luty 7, 2019Marzec 4, 2019by